RĘKOJMIA

Rękojmia

W pełni odpowiadamy za jakość naszej pracy i udzielamy na nią rękojmi. Dzięki temu masz pewność, że nigdy nie zostaniesz ze swoimi problemami sam. Jeżeli masz uwagi na temat wykonanej usługi stomatologicznej możesz zawsze pytać o wszystko Twojego stomatologa.

 Czas trwania rękojmi:

Wypełnienia – 1 rok
Prace protetyczne stałe (mosty, korony) – 2 lata
Prace protetyczne ruchome
– 1 rok
Leczenie kanałowe – 3 lata

Czas rękojmi liczony jest od dnia wykonania usługi lub w przypadku leczenia całościowego pacjenta od dnia ostatecznego założenia wypełnienia. (Jeśli leczenie trwało w sumie nie dłużej niż 3 miesiące).

Warunkiem rękojmi jest badanie kontrolne przeprowadzane co 6 miesięcy.

 Rękojmia nie obejmuje:

  •  prac tymczasowych – korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia,
  •   prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej rękojmi lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
  •   jeśli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach rękojmi, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego.

 Nie podlegają rękojmi uszkodzenia powstałe w wyniku:

  • niedostatecznej higieny jamy ustnej,
  •   nieszczęśliwych wypadków,
  • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
  • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
  • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
  • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu, cukrzyca i terapii cytostatykami).