GWARANCJA

Gwarancja

W pełni odpowiadamy za jakość naszej pracy i udzielamy na nią gwarancji. Dzięki temu masz pewność, że nigdy nie zostaniesz ze swoimi problemami sam. Jeżeli masz uwagi na temat wykonanej usługi stomatologicznej możesz zawsze pytać o wszystko Twojego stomatologa.

 Czas trwania gwarancji:

Wypełnienia – 1 rok

Stałe uzupełnienia protetyczne jako mosty i korony – 2-3 lat

Protezy częściowe i całkowite – 1 rok

Leczenie kanałowe – 3 lata

Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania usługi lub w przypadku leczenia całościowego pacjenta od dnia ostatecznego założenia wypełnienia. (Jeśli leczenie trwało w sumie nie dłużej niż 3 miesiące).

Warunkiem gwarancji jest bezpłatne badanie kontrolne przeprowadzane co 6 miesięcy.

 Gwarancja nie obejmuje:

 •  prac tymczasowych – korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia,
 •   prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
 •   jeśli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego.

 Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej,
 •   nieszczęśliwych wypadków,
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu, cukrzyca
  i terapii cytostatykami).