URAZY ZĘBOWE U DZIECI - JAK POSTĘPOWAĆ


Ponieważ wiedza rodziców dotycząca postępowania po doznanym urazie zębów u dzieci jest niewystarczająca, a liczba urazów stale wzrasta chcemy przedstawić Państwu kilka rad dotyczących

Jak pomóc w przypadku urazów zębów mlecznych:


 • Jak najszybsze zgłoszenie się do stomatologa w celu uzyskania natychmiastowej pomocy.

 • Gdy dojdzie jednocześnie do zranienia tkanek miękkich (wargi, dziąsła), należy przemyć ranę bieżącą wodą i zatamować krwawienie uciskając zranione miejsce tamponem z gazy.


Pierwsza pomoc w przypadku urazów zębów stałych:


 • Złamanie korony zęba

 • Należy próbować odnaleźć złamany fragment korony zęba, a następnie umieścić go w naczyniu z wodą.

 • Natychmiast zgłosić się do stomatologa w celu zabezpieczenia powierzchni złamania.

 • W przypadku nie znalezienia odłamanego fragmentu korony zęba należy o tym poinformować lekarza. Fragment ten może tkwić w tkankach miękkich (np. wardze) lub mógł zostać połknięty przez pacjenta.


Zwichnięcie częściowe zęba:


 • Natychmiast należy zgłosić się do stomatologa w celu unieruchomienia zęba i ewentualnej jego repozycji (ponownego ustawienia zęba w łuku zębowym)


Zwichnięcie całkowite zęba (całkowita utrata zęba):


 • Odnaleźć ząb, ostrożnie podnieść, nie dotykając korzeni zęba.

 • Gdy ząb jest zanieczyszczony przemyć go strumieniem bieżącej wody.

 • Podjąć próbę włożenia zęba do zębodołu.

 • Gdy wprowadzenie zęba nie jest możliwe należy umieścić go w naczyniu z solą fizjologiczną lub mlekiem. Niektórzy polecają też transport zęba w jamie ustnej (między zębami a policzkiem)

 • Bezzwłocznie udać się do lekarza stomatologa (istotne są minuty!)


Najlepsze powodzenie uzyskuje się, gdy zabieg reimplantacji zostanie wykonany w czasie do 30 minut po urazie zęba, pod warunkiem że ząb przechowywany jest w tym czasie w środowisku wilgotnym.


Data dodania: 2011-02-21 19:34:41

© Copyright 2012 - Krzysztof Matyaszek   |   Panel Administracyjny